Doprava a platba

Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám a nie je povinnosťou predávajúceho vopred ohlasovať zmeny. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien v cenníku v nadväznosti na zmeny cien od výrobcov  a dovozcov  a pod. 

Spotrebiteľ uhrádza platbu za tovar prevodom na účet predávajúceho, prípadne platbou on-line (jedná sa platby platobnými kartami cez platobné brány), prípadne dobierkou. Pri on-line platbe treba rátať so skutočnosťou, že tovar nebol pred úhradou skontrolovaný – dostupnosť, kompletnosť a bezchybnosť tovaru. Preto je možné, že po zistení takejto skutočnosti bude objednávka zo strany predajcu zrušená a peňažné prostriedky vrátené.

Ak došlo k cenovému rozdielu oproti objednávke (zmluve na diaľku) z akéhokoľvek dôvodu (chyba fakturácie, chyba platby, chyba výšky platby a pod.) tieto cenové rozdiely budú dodatočne vyrovnané zo strany predávajúceho, rovnako aj zo strany spotrebiteľa. Obe strany sa k tomuto kroku zaväzujú a prehlasujú, že tak učinia do 7 kalendárnych dní od zistenia cenového rozdielu. Oznámenie bude zaslané mailom na adresu predávajúceho a adresu spotrebiteľa ktorú uviedol v objednávke.

Systém zliav je prístupný po prihlásení do systému, prípadne vyplnení emailovej adresy. Je viazaný na jednu konkrétnu emailovú adresu. Vtedy sú zobrazené ceny za tovar už po zľave. Nie je možné vyžadovať túto zľavu dodatočne, ak zákazník poslal objednávku iným spôsobom. Systém zliav sa môže odvíjať od počtu odoslaných a nevrátených zásielok, od odoberania noviniek emailom od dodržiavania obchodných podmienok a podobne. Vyhradzujeme si právo neposkytnúť zľavu alebo tovar v prípade nedodržiavania obchodných podmienok a ich porušovanie. Tovar vo výpredaji nie je do systému zliav zahrnutý. Odber noviniek musí byť zaznamenaný systémom, až po zaznačení v systéme je prístupná príslušná zľava. 

Systém zliav môže byť poskytovaný aj formou zasielania zľavových kupónov.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy v rámci Slovenskej republiky, alebo štátov uvedených nižšie v rámci EU. Cena za dopravu je závislá aj na výške platby za tovar :

Doprava bez dobierky (najlacnejší spôsob dopravy) :

•          Kuriér - nákup do 30.- EUR s DPH ..................... 3.50.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 60.- EUR s DPH ..................... 3.00.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 100.- EUR s DPH ................... 2,50.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup od 100.- EUR s DPH ................... 0,00.- EUR s DPH 

Doprava s dobierkou:

V prípade nutnosti podľa § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z.

bude vykonané dodatočné zaokrúhlenie.

•          Kuriér - nákup do 30.- EUR s DPH ..................... 4,50.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 60.- EUR s DPH ..................... 4,00.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 100.- EUR s DPH ................... 3,50.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup nad 100.- EUR s DPH ..................0,00.- EUR s DPH


Nasledujúce nákupy pri žiadnej zmene v systéme zliav sa realizujú s poslednou uvedenou cenou (napríklad výmena tovaru).

Vyhradzujeme si právo na zmeny v systéme zliav. 


Cena tovaru ktorý je možné objednať je stanovená na maximálne 500.-EUR s DPH , pri platbe na dobierku maximálne 150.-EUR s DPH.

Výmena tovaru je možná raz k jednej objednávke. 

Niektorý spôsob platby alebo  dopravy môže byť z organizačných dôvodov dočasne zrušený,

prípadne dočasne zvýhodnený - akcie.

...........................................................................................................................................................................................

  Doprava do iných krajín:

Doprava do Českej republiky do 2000g (2kg) :

•         Kuriér - nákup do 35.- EUR s DPH ...................... 4,50.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 60.- EUR s DPH ..................... 4,00.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup do 150.- EUR s DPH ................... 3,50.- EUR s DPH

•          Kuriér - nákup nad 150.- EUR s DPH ..................3,00.- EUR s DPH

- kuriér, maximálne do 2000g (2kg), v prípade inej hmotnosti Vás budeme kontaktovať.

Na dobierku do zahraničia neposielame.

.........................................................................................................................................................................................

Doprava do iných krajín v rámci krajín patriacich do Európskej únie podľa zóny doručenia.

Krajiny ZÓNA 1 - Maďarsko, Rakúsko, Poľsko

Krajiny ZÓNA  2 -  Nemecko, Holandsko, Bulharsko, Švajčiarsko

Krajiny ZÓNA 3 - Belgicko, Chorvátsko, Rumunsko 

Krajiny ZÓNA 4 - Írsko, Španielsko + iné krajiny EU (kontrola ceny u zmluvného prepravcu)

Zóna 1: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 6,50 - EUR s DPH

Zóna  2: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 8,50 - EUR s DPH

Zóna  3: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 9,00 - EUR s DPH

Zóna  4: kuriér, maximálne do 3000g (3kg), platba prevodom vopred ..... 16,00 - EUR s DPH

Na dobierku do zahraničia neposielame.

.........................................................................................................................................................................................

Platba vopred bude uhradená na účet spoločnosti:

IBAN číslo účtu: IBAN: SK03 5600 0000 0073 4650 3002

BIC/SWIFT: KOMASK2X

Prima banka Slovensko a.s

Prihlás sa do nášho newslettra a maj prehľad o aktuálnych novinkách či zľavách